NEN 2580

Meten is weten

Sinds de invoering van de Meetinstructies in 2008 is er nog veel onduidelijkheid over NEN 2580. Terwijl het juist bedoeld was om duidelijkheid te creëren. 

Die onduidelijkheid is veroorzaakt doordat er twee rekenmethodes werden gebruikt voor de berekening van de gebruiksoppervlakte.
De ene berekening wordt gebruikt in NEN 2580 en de andere in de Meetinstructies. Deze berekeningen lijken op elkaar maar onderaan de streep krijg je echt verschillende uitkomsten.  Bovendien wist lang niet iedereen dat er twee methodes zijn.
En om de verwarring nog groter te maken zijn allerlei instanties ook nog andere benamingen gaan gebruiken in officiële documenten. 

Anno 2022 is er nog niet veel veranderd. Nog steeds is er verwarring en daarom volgt hieronder een duidelijke uiteenzetting over mijn manier van meten zodat er geen verwarring achteraf ontstaat. 

Ik meet UITSLUITEND volgens de officiële Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen (juli 2019). Voor het gemak zal ik het in dit artikel kortweg Meetinstructies noemen.

Het uitgangspunt van de Meetinstructies is de gebruiksoppervlakte, ontleend aan artikel 1 van het bouwbesluit. Voor de definitie van de gebruiksoppervlakte verwijst het Bouwbesluit naar NEN 2580. Daarmee vormt NEN 2580 de basis voor de meetinstructies.

ECHTER: op twee punten wijkt de Meetinstructies gebruiksoppervlakte af van NEN 2580:

  1. De Meetinstructies verdelen de inpandige gebruiksoppervlakte onder in ‘wonen en overig inpandig’. NEN 2580 kent deze onderverdeling niet.
  2. Het is lastig te bepalen of een muur dragend is of niet. De Meetinstructies gaat daarom uit van de oppervlakte inclusief dragende wanden. NEN 2580 gaat uit van oppervlakte exclusief dragende wanden.

Ook bij de Meetinstructie Bruto inhoud wijkt het op één belangrijk punt af van de NEN 2580:

De meetinstructies gaan uit van standaardmaten voor dikte van verdiepingsvloeren, begane-grond vloer, dakconstructie en woningscheidende wanden voor situaties waarin deze dikte niet eenvoudig te meten is. NEN 2580 kent deze aannames niet.

Deze aannames zijn:
begane grond vloer: 40 cm
verdiepingsvloeren: 30 cm
woningscheidende wand: 30 cm
dakconstructie: 30
De Meetinstructies geven geen aanname voor binnenmuren. Hiervoor hanteer ik 10 cm.

Voor bijzondere situaties wordt verwezen naar de veelgestelde vragenlijst.